Ochrana soukromí / Privacy policy

Novebytydejvice.cz využívá cílenou inzerci. Když navštěvujete náš web, ukládáme do vašeho prohlížeče informace o vaší návštěvě. Neukládáme žádné vaše osobní údaje a nemůžeme poznat vaší skutečnou identitu. Pokud nechcete, abychom tyto informace ukládali, navštivte tuto stránku a požádejte o vyřazení našeho partnera AdRoll.

English version

As you browse Novebytydejvice.cz, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with www.novebytydejvice.cz. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address or telephone number. You can visit this page to opt out of AdRoll and their partners’ targeted advertising.